LET OP adres website is gewijzigd en is nu http://hzomer.antenna.nl

OPROEP: Dankzij mijn website heb ik veel leuke e-mailcontacten gehad met verre familieleden.
Ik probeer af en toe die contacten voort te zetten, maar helaas blijken de e-mailadressen vaak verouderd.
Voor hen die dat willen: herstel het contact vie onderstaand e-mailadres.

Welkom op de pagina van
Henk Zomer
Holterweg 16, 7475 AW MARKELO, Nederland

emailadres:


laatste wijziging 1 nov 2014
latest update

50 jaar getrouwd


Deze internetpagina's heb ik voor genealogische doeleinden gemaakt. Ik houd me aanbevolen voor kontakten met genealogen die voor dezelfde families belangstelling hebben. Mocht u fouten tegenkomen wijs mij daar dan graag op. Mocht u gegevens tegenkomen die u liever niet op internet zag meld me dat en ik zal er wat aan doen.

Behalve genealogische gegevens van voorouders en hun nakomelingen verzamel ik ook foto's en documenten.
Omdat ik op het terrein van ontwikkelingssamenwerking heb gewerkt zijn er ook verwijzingen naar websites over dit onderwerp. 
 
Tenslotte ook een enkele fotoserie van mooie vakanties


Genealogie:
Zoek op naam in namenindex
voorouders Rouwhorst-Zomer  
voorouders Zomer-Heagney
familie met mini-foto's (een groot deel van mijn bestand,
ca 51.500 namen)
kwartierstaat in foto's   
Somer in Zeeland en Holland (geen) familie?
de oudst-bekende S/Zomer's

de naam Acda

  
This website is made for genealogic purposes. I'll appreciate contacts with other genealogists interested in the same families. I welcome corrections. Please contact me when you disagree on publication of certain data.

Apart from genealogical data of ancestors and their descendents I also collect pictures and documents related to these persons. 
You also find links to some websites on development cooperation; I have been working in that field.

Genealogische verwijzingen:

Ned. Genealogische Vereniging (NGV)
Centraal Bureau voor Genealogie

Genlias persoonsgegevens
Historische kring Hoogeveen
Geneanet
voor genealogie contacten
Nationaal Archief
Pro-Gen, homepage
:
Pro-Gen is een flexibel en uitgebreid genealogie programma.
Verwijzingen naar andere websites
   Ontwikkelingssamenwerking:
Stichting Manengouba
(Ik was voorzitter t/m medio 2011)
YMCA-Nederland (ik was voorzitter van 2000 tot 2004)
Kerk in Aktie (was van 1995 tot 2000 onderdeel van Stichting Oecumenische Hulp, SOH, toen ik daarvan directeur was, nu opgenomen in de Protestantse Kerk, rest van SOH en DOG fuseerden met ICCO.
ICCO (Ontwikkelingssamenwerking) (ik heb daar 11 jaar gewerkt, SOH fuseerde met ICCO)
BBO (Ontwikkelingssamenwerking) (ik zat in het bestuur)
Nationale Acties (Samenwerkende Hulp Organisdaties) (ik was van 1990 tot 2000 diverse malen voorzitter)
United Civilians for Peace van 10-10-2001 tot 10-1-2002 ben ik voor UCP als waarnemer naar Israël / Palestina geweest.
Antenna Gebruikers Index en Antenna Openings Index

   Diversen:
PKN; de protestantse Kerk in Nederland
(ik was lid van de synode en ben nu visitator in regio Overijssel en Flevoland))
Martinus kerk Markelo
(Tineke zit in ZWO-groep, ik was diaken)
Museum Eungs Schöppe
(ik ben lid van het bestuur sinds eind 2004 en voorzitter sinds 2005)
Heemkunde Markelo (vrijwillig medewerker)
De Hofmarken (beeldbank Hof van Twente) (lid van bestuur)
Restaurant "De Tasca" (onze buren)
Erve Meendrikboer (onze overburen)
Vrouwen van Nu Markelo (Tineke is secretaris van het bestuur)

Langs de Maas, 2011 Rwanda, 2008 en 2010
Frankrijk augustus 2012 Burkina Faso, januari 2012
afscheid 2012 AZC Markelo  Marokko, januari 2011
Dagboek Palestina 2001 oude canon
een oud reisverslag: Bangladesh 1987
koper gieten in Afrika