LET OP adres website is gewijzigd en is nu http://hzomer.antenna.nl

OPROEP: Dankzij mijn website heb ik veel leuke e-mailcontacten gehad met verre familieleden.
Ik probeer af en toe die contacten voort te zetten, maar helaas blijken de e-mailadressen vaak verouderd.
Voor hen die dat willen: herstel het contact via onderstaand e-mailadres.

Welkom op de pagina van
Henk Zomer
Holterweg 16, 7475 AW MARKELO, Nederland

emailadres:

Deze internetpagina's heb ik voor gemaakt voor twee van mijn hobby's: Genealogie,  Fotografie en Telefonie.
Wat de genealogie betreft hoop ik dat deze website mij in contact brengt met personen waarmee mijn (klein)kinderen genetische relaties hebben om zodoende gegevens uit te wisselen waarmee mijn familiearchief verrijkt kan worden. Zie het menu Genealogie.
En wat mijn foto's betreft, ik vind het leuk om ze te exposeren. Op deze website staan verkleinde versies. Ik ben bereid de foto's te exposeren (bij voorkeur tegen een onkostenvergoeding) en copyright te verkopen. Zie het menu Fotografie.

   I made this website for two of my hobbies: Genealogy and Photography.
As to Genealogy I hope to get in contact with people having the same genealogical interest as I have in order to expand my family files with stories and data. See the manu Genealogy.
For my picture this website is just a show, perhaps one may be interested in an exposition or in buying copyright. The quality of the pictures is reduced in order to prevent arge files. See menu Photography and
Telephones.


Verwijzingen naar andere websites die verband houden met voormalig werk en hobbies
   Ontwikkelingssamenwerking:
Stichting Manengouba
(Ik was voorzitter t/m medio 2011)
YMCA-Nederland (ik was voorzitter van 2000 tot 2004)
Kerk in Aktie (was van 1995 tot 2000 onderdeel van Stichting Oecumenische Hulp, SOH, toen ik daarvan directeur was, nu opgenomen in de Protestantse Kerk, deel van SOH en DOG fuseerden met ICCO.
ICCO (Ontwikkelingssamenwerking) (ik heb daar 11 jaar gewerkt, deel SOH fuseerde met ICCO in 2000)
BBO (Ontwikkelingssamenwerking) (ik zat in het bestuur)
Nationale Acties (Samenwerkende Hulp Organisdaties) (ik was van 1990 tot 2000 diverse malen voorzitter)
United Civilians for Peace van 10-10-2001 tot 10-1-2002 ben ik voor UCP als waarnemer naar Israël / Palestina geweest.
    
Zie
Dagboek Palestina 2001
Antenna Gebruikers Index en Antenna Openings Index
(host van deze website)

   Diversen:
PKN; de protestantse Kerk in Nederland
(ik was lid van de synode en visitator in regio Overijssel en Flevoland)
Martinus kerk Markelo
(Tineke zit in ZWO-groep, ik was diaken)
Museum Eungs Schöppe
(ik was lid van het bestuur sinds 2004 en voorzitter van 2005 tot 2015)
Heemkunde Markelo (vrijwillig medewerker)
oude canon
De Hofmarken (beeldbank Hof van Twente) (ik was lid van bestuur)
Restaurant "De Tasca" (onze buren)
Erve Meendrikboer (onze overburen)
Vrouwen van Nu Markelo (Tineke was secretaris van het bestuur)