Enkele documenten betreffende SOH
STICHTING OECUMENISCHE HULP

SOH was de bakermat van ICCO en DOG.
SOH werd in 1952 opgericht en is in 2000 deels gefuseerd met ICCO en deels opgenomen in het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk (PKN)  - Kerk in Actie (Kerk in Actie startte in 1995 binnen SOH).
Ook DOG (Dienst over Grenzen) fuseerde met ICCO.
De volgende bestanden kunnen worden gedownload, open de link en gebruik de rechter muisknop.

"Als het te laat is om te bidden", de geschiedenis van de Stichting Oecumenische Hulp, door Jan J. van Capelleveen, gebaseerd op onderzoek van Marcel Leune. (1999)

SOH-40 jaar in de woestijn, jubileumboekje. (1992)
STICHTING OECUMENISCHE HULP
1952- 7992, terugblik en
diverse bijdragen van mensen betrokken bij het werk van SOH

Viering 40 jaar SOH (1992)
met 
de bijdragen van Drs. D. Scheele, voorzitter SOH, Welkomstwoord
Prof. Dr. D.C. Mulder, Raad van Kerken, Veertig jaar in de Woestijn 13,
Dr. A. Tolen,  Wereldraad van Kerken, SOH en het wereldwijde oecumenische partner-netwerk
Ms. J. Borden, Christian Aid, Samenwerking tussen oecumenische donororganisaties,
Ds. A. Hofman, liturgie

Geschiedenis van SOH, voorstudie door Marcel Leune. (1999)
Met o.a. de voorgeschiedenis en een overzicht van grote fondswervingsacties.

Never bow to racism, enkele pagina's uit het boek van Boudewijn Sjollema, hij begon zijn loopbaan bij SOH, werkte bij de Wereldraad van Kerken (vooral PCR) en ILO.

Stukje ICCO geschiedenis door Jone Bos. (2011)

Geschiedenis DOG door Adriaan de Haan (1987)

Kinderen in de Knel 25 jaar: 1979-2001.

enkele Posters van SOH.

SOH en gedragscodes
Images and messages, een gedragscode over fondswerving, 1989
gedragscode bij noodhulp (1996)
voedselhulp en voedselzekerheid,  (1995)
Strong and weak points of development NGO's (1994)
Humanitarian Aid in Conflict Situations (1992)

 

 

     
website van Henk Zomer