Enkele documenten betreffende SOH
STICHTING OECUMENISCHE HULP

SOH was de bakermat van ICCO, DOG en Kerk in Actie..
SOH werd in 1952 opgericht en is in 2000 deels gefuseerd met ICCO en deels opgenomen in het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk (PKN)  - Kerk in Actie (Kerk in Actie startte in 1995 binnen SOH).
Ook DOG (Dienst over Grenzen) fuseerde met ICCO.
Het bestuur van SOH bestond uit vertegenwoordigers van 15 kerken en organisaties
De volgende bestanden kunnen worden gedownload, open de link en gebruik de rechter muisknop.
PDF-documenten lezen met een PDF-reader geeft toegang tot bladwijzers.

"Als het te laat is om te bidden", de geschiedenis van de Stichting Oecumenische Hulp, door Jan J. van Capelleveen, gebaseerd op onderzoek van Marcel Leune. (1999)

SOH-40 jaar in de woestijn, jubileumboekje. (1992) (pdf)
STICHTING OECUMENISCHE HULP
1952 - 1992, terugblik en
diverse bijdragen van mensen betrokken bij het werk van SOH

Viering 40 jaar SOH (1992) (pdf)
met 
de bijdragen van Drs. D. Scheele, voorzitter SOH, Welkomstwoord
Prof. Dr. D.C. Mulder, Raad van Kerken, Veertig jaar in de Woestijn 13,
Dr. A. Tolen,  Wereldraad van Kerken, SOH en het wereldwijde oecumenische partner-netwerk
Ms. J. Borden, Christian Aid, Samenwerking tussen oecumenische donororganisaties,
Ds. A. Hofman, liturgie

SOH in de krant:  (pdf-bestanden)
SOH in de krant in de periode 1950-1959 / idem 1960 / idem 1961 / idem 1962 / idem 1963 / idem 1964 / idem 1965 / idem 1966idem 1968 (Kom over de Brug) / idem 1969 (Biafra actie) / Idem periode 1992-1995 / idem 1992 (jubileum) / idem 1993idem 1994 (Rwanda actie) / idem 1995 (start Kerk in Actie)

Geschiedenis van SOH, voorstudie door Marcel Leune. (1999) (pdf)
Met o.a. de voorgeschiedenis en een overzicht van grote fondswervingsacties.

Never bow to racism, enkele pagina's uit het boek van Boudewijn Sjollema, hij begon zijn loopbaan bij SOH, werkte bij de Wereldraad van Kerken (vooral PCR) en ILO.  (pdf)

Stukje ICCO geschiedenis door Jone Bos. (2011) (pdf)
In memoriam Jone Bos door Govaert Kok (korte geschiedenis SOH - ICCO) (htm)
In memoriam Govaert Kok (advertentie in Trouw 18 maart 2021) (pdf)
In memoriam Govaert Kok (artikel in de Volkskrant 29 april 2021) (pdf)

Geschiedenis DOG door Adriaan de Haan (1987) (pdf)
Aanvulling geschiedenis DOG door Jan Slomp (2021) (htm)

Kinderen in de Knel 25 jaar: 1979-2001 (pdf)

Terugblik over 50 jaar SOH in jaarverslag 1999 (pdf)

1955 broedeieren voor Korea (persberichten, foto's en verslag) (pdf)

enkele Posters van SOH. (oudere posters) en postkaarten: El Salvador, Gerechtigheid (htm)

Achter Een voor Afrika door Gert Jan van Apeldoorn (1986), uitgave van ADB, GDR, ICCO en SOH, thans Kerk in Actie. (pdf)

index SOH archief in Rijksarchief Utrecht (pdf, deel, er moet nog aan gewerkt worden)

50 jaar ICCO in het kort  (2015) (pdf)

SOH en gedragscodes (htm)
Images and messages, een gedragscode over fondswerving, 1989 (htm)
gedragscode bij noodhulp (1996) (htm)
voedselhulp en voedselzekerheid,  (1995) (htm)
Strong and weak points of development NGO's (1994) (htm)
Humanitarian Aid in Conflict Situations (1992) (pdf)

Calcutta: Hoe te overleven, SOH publicatie 1981 / idem printversie  (pdf)
Bangladesh: Erop of eronder, SOH publicatie 1982 / idem printversie (pdf)

 

 


Het algemeen bestuur van SOH was samengesteld uit
vertegenwoordigers van de volgende kerken en organisaties:

  in alfabetische volgorde
Algemene Doopsgezinde SociŽteit,
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten,
Christelijke Jongeren Verbond (YMCA),
Evangelische Broedergemeente,
Evangelisch Lutherse Kerk, (thans PKN)
Genootschap der Vrienden (Quakers),
Gereformeerde Kerken in Nederland, (thans PKN)
 

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten,
Leger des Heils,
Nederlandse Hervormde Kerk, (thans PKN)
Oudkatholieke Kerk,
Remonstrantse Broederschap,
Unie van Baptistengemeenten,
Vereniging van Orthodoxen H. Nicolaas van Myra,
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

website van Henk Zomer