Eerste blad    Vorig blad    Blad 40 van 45 bladen Volgend blad    Laatste blad

3552. Jacob POPPE.
Geboren op zondag 29 augustus 1627 te Serooskerke.
Overleden.
Gehuwd.
Echtgenote is
 
3553. Neeltje Laurens KLEIJN.
Geboren op dinsdag 20 juli 1627 te Serooskerke.
Overleden.
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis POPPE.
Geboren op zondag 30 januari 1661 te Serooskerke.
Overleden na 1717 te Serooskerke.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op zaterdag 7 oktober 1684 te Serooskerke.
Echtgenote is Maria HOPPE.
Geboren te Sas van Gent.
Dochter van Marinus HOPPE en Jorijntje van DALE.

3554. Marinus HOPPE.
Gehuwd.
Echtgenote is
 
3555. Jorijntje van DALE.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria HOPPE.
Geboren te Sas van Gent.
Gehuwd op zaterdag 7 oktober 1684 te Serooskerke.
Echtgenoot is Cornelis POPPE, 23 jaar oud.
Geboren op zondag 30 januari 1661 te Serooskerke.
Overleden na 1717 te Serooskerke.
Zoon van Jacob POPPE en Neeltje Laurens KLEIJN.

Jacob RONNER

Jacob RONNER

3584. Jacob RONNER, schoenmaker te Hamburg (1623).
Jacob Ronner staat in 1623 te Hamburg genoteerd als burger, weerplichtig, die een musket gereed moest hebben.
Kind:
Jochim RONNER

Jochim RONNER

1.  Jochim RONNER (Jochum/Joachim Rönner/Ronder).
Geboren circa 1625 te Hamburg.
Overleden circa 1672 te Hamburg, Duitsland.
Hij woonde aan het Kehrwider te Hamburg. Anna Catharina Landdkoppel en Nicolaus Jarre, burgemeester van Hamburg waren peter en meter van Jochum.
Gehuwd op woensdag 4 september 1652 te Hamburg.
Joachim betaalt op 4 september 1652 een bedrag van 6 Mark voor toestemming voor zijn huwelijk.
Echtgenote is Anna N.
Overleden na 1672.
Anna wordt genoemd als ze op 4 aug. 1672 de klok van de Sankt Petrie kerk laat luiden bij het overlijden van haar man. In augustus 1672 betaalt Anna Ronders een bedrag van 5 Mark voor begrafenis en klokluiden in de Sankt Petrikirche aldaar. Mogelijk is zij Anna Catharina Hardkoppes, die samen met Nicolaus Jarre, burgemeester van Hamburg, optrad als resp. meter en peter voor de jonggeborene (aldus Eelke Ronner, * 26-11-1914, + 2-7-1999).

3588. Henrick BERENDS.
(van Zwolle).
Gehuwd.
Echtgenote is
 
3589. Elsien HENRICX.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan HENRICX, korporaal, later meester smid.
Gedoopt op zaterdag 14 mei 1672 te Zwolle.
Overleden.
Hij komt uit Ankum, bij Dalfsen, doch is waarschijnlijk in Zwolle geboren. Hij wordt korporaal in de compagnie van kapitein Alberda te Coevorden en verkrijgt op 1 juli 1662 het burgerrecht van Coevorden.
Gehuwd (1) op vrijdag 3 augustus 1657 te Coevorden.
Echtgenote is Anna GERRITS (Anneke Gerrits).
Overleden ca 1667 te Coevorden.
Gehuwd (2) op donderdag 3 november 1667 te Coevorden.
Echtgenote is Fennetje CROLS.
Zij is eerder getrouwd geweest met Hendrick MEYERING.

3592 Halbe REINNER (Halbe Reynner).
Overleden 1667 te op zee.
De "achternaam" komt van zijn vader of van een eerdere echtgenote.
Zoon van Reiner JANSZ en Jancke JANS.
Gehuwd op donderdag 4 februari 1666 te Hantum.
Echtgenote is
 
3593. Trijn JUCKES.
Geboren te Hantumhuizen.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan HALBES.
Geboren circa 1635, gedoopt 1682 te Hantum (Doop op latere leeftijd).
Overleden.
Gehuwd op donderdag 3 juni 1660 te Hantumhuizen.
Echtgenote is Dieuwke FEIKES.
Geboren circa 1640 te Holwerd.
Overleden.

3632. Gaatse DOUWES.
Overleden voor 1625 te Rinsumageest (hij stierf op de Eewal).
Gehuwd.
Echtgenote is
 
3633. Geertje GIEKES.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerben GAATSES.
Geboren voor 1614 te Rinsumageest.
Overleden 1674 te Rinsumageest.
Gehuwd (1) ca 1645.
Echtgenote is Trijntje ROMMERTS.
Overleden voor 1657.
Gehuwd (2) op donderdag 14 december 1656 te Janum.
Echtgenote is Ykje EMKES.
2.  Giecke GAATSES.
3.  Douwe GAATSES.
4.  Ulck GAATSES.

3648 = 3584 Jacob RONNER.
 
3652 = 3588 Henrick BERENDS.
 
3653 = 3589 Elsien HENRICX.
 
3656 = 3592 Halbe REINNER (Halbe Reynner).
 
3657 = 3593 Trijn JUCKES.
 
3708. Evert ANNES, herbergier te Rijpskerk, later te Hardegarijp.
Overleden voor 1644 te Hardegarijp.
Gehuwd.
Echtgenote is
 
3709. Alst UNIA.
Uit dit huwelijk:
1.  Anne EVERTS, chirurgijn te Hardegarijp.
Geboren circa 1619.
Overleden ca 1676 te Hardegarijp.
Gehuwd circa 1650.
Echtgenote is Baukje HANSES.
Geboren circa 1624.
Overleden.
2.  Tetje EVERTS.
3.  Floris EVERTS.

3732. Hendrik JANS.
Gedoopt op donderdag 24 december 1626 te Dokkum.
Overleden.
Kind:
1.  Jan HENDRIKS (Jan Hendrix de Reus).
Gehuwd op dinsdag 1 februari 1639 te Dokkum.
Echtgenote is Griet JANS.

3754. Sybren N.
(van Ee).
Kinderen:
1.  Sijbrig SYBRENS.
Gedoopt op zaterdag 27 juni 1665 te Ee.
Overleden.
2.  Teatske SYBRENS.
Gedoopt op maandag 7 november 1667 te Ee.
Overleden.
Gehuwd op zaterdag 4 juni 1667 te Ee.
Echtgenoot is Jellert JANS.
Geboren te Morra.

3956. Jacob IJSBRANTS (Jacob Isebrandts).
Kinderen:
1.  naamloos kind JACOBS.
Gedoopt op donderdag 16 december 1627 te Bedum.
Overleden.
Aepke JACOBS

Aepke JACOBS

2.  Aepke JACOBS (Apke Jacobs).
Geboren circa 1629.
Overleden.
In 1627, 1630 en 1632 zijn kinderen van Jacob gedoopt, daarbij zijn geen namen in het doopboek vermeld, één van die data zou de doopdatum van Aepke kunnen zijn.
Gehuwd voor de kerk op dinsdag 15 maart 1650 te Bedum. De bruidegom is van Ter Laan, de bruid is van in de Wijck.
Echtgenote is
Trijntje PIETERS

Trijntje PIETERS

Trijntje PIETERS (Trijntien Pieters).
Dochter van Pieter JANSENS.
Zij hertrouwt met Tonnijs HINDRICKS.
3.  naamloos kind JACOBS.
Gedoopt op vrijdag 29 maart 1630 te Bedum.
Overleden.
4.  naamloos kind JACOBS.
Gedoopt op donderdag 22 april 1632 te Bedum.
Overleden.
5.  Anna JACOBS.
Gedoopt op donderdag 4 oktober 1635 te Bedum.
Overleden.

3958. Pieter JANSENS.
Kind:
Trijntje PIETERS

Trijntje PIETERS

1.  Trijntje PIETERS (Trijntien Pieters).
Gehuwd voor de kerk (1) op dinsdag 15 maart 1650 te Bedum. De bruidegom is van Ter Laan, de bruid is van in de Wijck.
Echtgenoot is
Aepke JACOBS

Aepke JACOBS

Aepke JACOBS (Apke Jacobs).
Geboren circa 1629.
Overleden.
In 1627, 1630 en 1632 zijn kinderen van Jacob gedoopt, daarbij zijn geen namen in het doopboek vermeld, één van die data zou de doopdatum van Aepke kunnen zijn.
Zoon van Jacob IJSBRANTS (Jacob Isebrandts).
Gehuwd voor de kerk (2) op donderdag 26 februari 1660 te Bedum. De Bruidegom van Ulrum, de bruid van Bedum.
Echtgenoot is Tonnijs HINDRICKS.

Gerrit WILLEMS

Gerrit WILLEMS

4080. Gerrit WILLEMS (Gerrijt Willems).
Begraven op dinsdag 1 februari 1752 te Uithuizermeeden (aktenummer: DTB459 f3).
Gehuwd voor de kerk op zondag 27 januari 1709 te Uithuizermeeden (aktenummer: DTB458 f261). Uit het kerkboek, 1709, januari: "De 27. dito Gerrit Willems en Peike Geerts, wedw. van Hind. Cornelis, beide van de Meden.".
Echtgenote is
 
Peike GEERTS

Peike GEERTS

4081. Peike GEERTS (Peijke Geerts).
Gehuwd voor de kerk (1) op zondag 27 februari 1701 te Rottum (aktenummer: DTB396 f14). Uit het trouwregister: "Aô 1701. Den 27 Febr: is Hindrick Cornelis en Peijke Geerts, met attestatie van de Mieden, alhier gecopuleert." Echtgenoot is
Hindrik CORNELIS

Hindrik CORNELIS

Hindrik CORNELIS (Hindrik Cornellis).
Overleden voor 1709.
Gehuwd voor de kerk (2) op zondag 27 januari 1709 te Uithuizermeeden (aktenummer: DTB458 f261). Uit het kerkboek, 1709, januari: "De 27. dito Gerrit Willems en Peike Geerts, wedw. van Hind. Cornelis, beide van de Meden.".
Echtgenoot is
Gerrit WILLEMS

Gerrit WILLEMS

Gerrit WILLEMS (Gerrijt Willems).
Begraven op dinsdag 1 februari 1752 te Uithuizermeeden (aktenummer: DTB459 f3).
Uit het eerste huwelijk:
Dewerke HINDRIKS

Dewerke HINDRIKS

1.  Dewerke HINDRIKS.
Gedoopt op zondag 18 mei 1704 te Uithuizermeeden.
zoon (naamloos) HINDRIKS

zoon (naamloos) HINDRIKS

2.  zoon (naamloos) HINDRIKS.
Gedoopt op zondag 6 september 1705 te Uithuizen. De naam van het kind noch van de moeder komen in het doopboek niet voor. Gezien de spelling van de naam van de vader en het ontbreken van naamgenoten in die periode in die omgeving mag verondersteld worden dat het gaat om een zoontje van Hindrik en Peike.
Peike HINDRIKS

Peike HINDRIKS

3.  Peike HINDRIKS.
Gedoopt op vrijdag 1 juni 1708 te Uithuizermeeden.
Uit het tweede huwelijk:
Frouwke GERRITS

Frouwke GERRITS

4.  Frouwke GERRITS.
Gedoopt op zondag 22 december 1709 te Uithuizermeeden.
naamloos kind GERRITS

naamloos kind GERRITS

5.  naamloos kind GERRITS.
Gedoopt op zondag 26 juni 1712 te Uithuizermeeden.
Geert GERRITS

Geert GERRITS

6.  Geert GERRITS.
Gedoopt op zondag 22 juli 1714 te Uithuizermeeden.
Willem GERRITS

Willem GERRITS

7.  Willem GERRITS.
Gedoopt op zondag 25 april 1717 te Uithuizermeeden.
Bregtje GERRITS

Bregtje GERRITS

8.  Bregtje GERRITS.
Gedoopt op zondag 7 december 1721 te Uithuizermeeden.
Jan GERRITS

Jan GERRITS

9.  Jan GERRITS.
Gedoopt op maandag 17 april 1724 te Uithuizermeeden.
Begraven op maandag 6 juli 1801 te Uithuizermeeden op 77-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op zaterdag 15 november 1755.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op zondag 7 december 1755 te Uithuizermeeden. Uit het trouwboek: "De 15 Novembr ingetekent het huwelijk van Jan Gerrits van de Meden en Anje Peters van Warffhuijsen, gecopuleert den 7 Decembr.".
Echtgenote is
Anje PETERS

Anje PETERS

Anje PETERS (Anje Pieters).

Parentatie XII
 
4224 Otte PADDINGE.
Geboren circa 1540 te Pesse.
Overleden mei 1581 te Pesse. In 1581 woedde in Pesse en omstreken de pest, ten gevolge van oorlogshandelingen in Drenthe, tussen Watergeuzen en Spaanse troepen, brak deze besmettelijke ziekte uit. In de lijst van overledenen te Ruinen/Pesse staan 8 personen Paddinge vermeld. In het kerkelijk register zijn de volgende begrafenissen genoteerd:
Jan, 3 januari 1581
Otte, 29 mei 1581
Arent, 21 juni 1581
Matte, 8 juli 1581
Hermana, 19 september 1581
Meriken, 26 september 1581
Hilbert, 22 oktober 1581.
Helaas zijn geen leeftijden en geen namen van ouders en partners vermeld.
Begraven op maandag 29 mei 1581 te Pesse (aktenummer: DTB138 p9).
Zoon van Johan OTTEN.
Kind:
1.  Roelof PADDINGE.
Geboren circa 1575 te Pesse.
Overleden.
Van hem is slechts bekend, dat er volgens de grondschatting de Anno 1654 een hoeveelheid land op zijn naam stond, alsmede op naam van zijn zoon Otto.

4280. Gijsbert MENTINCK (Gijseba(e)rt Mentinck).
Geboren circa 1565.
Overleden na 1626 te Hasselt.
Gijsebaert Mentinck, Jantien Haermsz en Albertien Jansz zijn getuijgen op 31 Julijus 1597 bij de doop van Aeltien, d.v. Aert Haermens en Griete (sijn) vrouw. (Arent Haermens en Grietien Clasen).
Gijsebart Mentinck en Albert Jans Metselaer zijn getuijgen op 1 Feb: 1618 bij de doop van Lammeken, d.v. Jan Berens, touweslager en Anna Jans.
Swane Haerms, Clas Geerts, Geert Jansz, Anna Lubbaers en Euert van Ruinen zijn getuijgen op 9 Jannua: 1594 bij de doop van Anneken, d.v. Hendrijck van Swol en Marrijcken Jacobs.
Swane Hermsz is getuijge op 27 Jannua: 1602 bij de doop van Arijs Hendricks, z.v. Hendrijck Connick.
Gijsbert woonde met zijn gezin in Hasselt.
N.B. Van het doopboek Hasselt ontbreken enkele periodes:
*15-01-1598 tot 30-07-1598 (6,5 m)
*14-10-1599 tot 27-09-1601 (23,5 m)
*11-03-1603 tot 14-10-1613 (10 j en 7 m)
*17-12-1637 tot 29-11-1648 (10 j en 11 m)
.
Gehuwd.
Voor wat de kinderen uit dit huwelijk betreft zij vermeld dat van het doopboek Hasselt enkele periodes ontbreken:
15-01-1598 tot 30-07-1598 (ruim 6 maand)
14-10-1599 tot 27-09-1601 (ruim 23 maand)
11-03-1603 tot 14-10-1613 (10 j en 7 m)
17-12-1637 tot 29-11-1648 (10 j en 11 m)
.
Echtgenote is
 
4281. Swaene HERMS (Swane Haerms).
Geboren circa 1555.
Overleden 1612 te Hasselt, begraven op zaterdag 12 mei 1612 te Hasselt. Het graf ligt in de Grote Kerk te Hasselt bij de rechter-zijingang; op de deksteen staat vermeld: "Gijsbert Mentinck sijn huisvrou Swaene Herms is in den Heeren gerustet den 12 marty anno 1610 licht hier begraven met 5 kindren". De grafsteen is bij restauratie verplaatst en bevindt zich nu achter het orgel links van de trapopgang.
Uit dit huwelijk:
1.  Geertruijt MENTINCK (Truide, Trientien Mentincx).
Geboren circa 1590 te Hasselt.
Begraven op woensdag 4 november 1626 te Hasselt.
Gehuwd circa 1613.
Echtgenoot is Meindert PETERS.
Hij is waarschijnlijk de zoon van Peter Joosten, Laeckenvercooper te Hasselt en Jenneken. Hij hertrouwt met Maria de MEIJNE.
2.  Aeltien MENTINCK (Aaltje).
Geboren circa 1593.
Gehuwd.
Echtgenoot is Luijtien Roelofs STARCKEN (Lucas Staercken).
Gedoopt op donderdag 28 oktober 1593 te Hasselt (getuige(n): Clase Starken, derk Schuurman en Triene Smidts).
Zoon van Roelof STARCKEN en Aeltien LUIJTGENS.
3.  Jan Gijsberts MENTINCK (Jan Gijsebarts), burgemeester van Hasselt.
Geboren 1595 te Hasselt, gedoopt op donderdag 23 november 1595 te Hasselt (getuige(n): Jan ten Moersche, Arent Roeloffz en Geert Filaerts).
Overleden circa 1670 te Hasselt.
Gehuwd circa 1620 te Hasselt.
Echtgenote is Anna GEUCHIENS (Anna Guichjens, Gougjens of Gaeijkens).
Dochter van Goeichien Jan GEERTSZ en Mette.
4.  Willemken MENTINCK.
Geboren circa 1598.
Gehuwd circa 1620.
Echtgenoot is Davidt BERENTS, soldaat (1620).
5.  Griete MENTINCK.
Geboren circa 1600.
Zij is getuige bij de doop van David, zoon van Hendrijck Julijus Sacx en Mette Jans op 21 december 1625 te Hasselt en op 29 oktober 1626 bij de doop van Jan, zoon van Gerrit Meijnders en Anneke Laurents.
6.  Lutgart MENTINCK (Lutger Mentinckx).
Geboren circa 1605.
Hij is getuige bij de doop van Margriete, de dochter van zijn zus Altien Mentinckx en Lucas Starcken.
7.  Arent MENTINCK.
Geboren circa 1609.
Gehuwd circa 1634.
Echtgenote is Femmeken Lubbaerts VELTCAMP.

4282. Goeichien Jan GEERTSZ.
Gehuwd.
Echtgenote is
 
4283. Mette.
Uit dit huwelijk:
1.  Anna GEUCHIENS (Anna Guichjens, Gougjens of Gaeijkens).
Gehuwd circa 1620 te Hasselt.
Echtgenoot is Jan Gijsberts MENTINCK (Jan Gijsebarts), burgemeester van Hasselt.
Geboren 1595 te Hasselt, gedoopt op donderdag 23 november 1595 te Hasselt (getuige(n): Jan ten Moersche, Arent Roeloffz en Geert Filaerts).
Overleden circa 1670 te Hasselt.
Zoon van Gijsbert MENTINCK (Gijseba(e)rt Mentinck) en Swaene HERMS (Swane Haerms).

4312. Geert LUGGERTS.
Kind:
Meylof GEERTS

Meylof GEERTS

1.  Meylof GEERTS.
Ondertrouwd (1) op donderdag 29 november 1663 te IJhorst/De Wijk, gehuwd januari 1664 te IJhorst.
De bruidegom is van Lanckhorst, de bruid van Linthorst, de huwelijksdatum is onvolledig.
Echtgenote is
Aaltje COOPS

Aaltje COOPS

Aaltje COOPS.
Overleden circa 1676.
Dochter van Coop CLAES.
Ondertrouwd (2) op woensdag 6 oktober 1677 te IJhorst/De Wijk. De bruidegom is van IJhorst, de bruid van Grooten Oever. Gehuwd op donderdag 4 november 1677 te Avereest.
Echtgenote is Femmichien JANS.
Dochter van Jan EVERTS.

4314. Coop CLAES.
Kind:
Aaltje COOPS

Aaltje COOPS

1.  Aaltje COOPS.
Overleden circa 1676.
Ondertrouwd op donderdag 29 november 1663 te IJhorst/De Wijk, gehuwd januari 1664 te IJhorst.
De bruidegom is van Lanckhorst, de bruid van Linthorst, de huwelijksdatum is onvolledig.
Echtgenoot is
Meylof GEERTS

Meylof GEERTS

Meylof GEERTS.
Zoon van Geert LUGGERTS.
Hij hertrouwt met Femmichien JANS.

4480 Abel Popkes van BOLHUIS, landbouwer, gezworene.
Geboren circa 1590 te Wirdum (Gr).
Overleden 1670 te Middelbert.
Zoon van Popko Abels van BOLHUIS (Popko Abels tho Equart), landbouwer, en Claeske BARTELTS.
Gehuwd 1626 te Middelbert.
Echtgenote is
 
4481 Geessien JANS (Geessien Abels).
Geboren circa 1610 te Middelbert.
Overleden circa 1654.
Dochter van Jan PETERS en Hille N.
Uit dit huwelijk:
1.  Eppo Abels van BOLHUIS.
Geboren voor 1630 te Enselens, Slochteren. Het doopboek van Middelbert begint per 1630.
Overleden.
Hij woonde te Middelbert.
Gehuwd voor de kerk (1) op woensdag 17 oktober 1657 te Middelbert.
Echtgenote is Gaesken GERRITS.
Geboren te Grijpskerk.
Gehuwd voor de kerk (2) 1665 te Grijpskerk.
Echtgenote is Grietien HAYES.
Geboren te Grijpskerk.
Gehuwd voor de kerk (3) 1683 te Noorddijk.
Echtgenote is Geertruidt WENDELS (Geertruid Mindels).
Geboren 1663 te Noorddijk.
Overleden.
2.  Jan Abels van BOLHUIS.
Geboren circa 1630 te Middelbert.
Overleden 1682.
Gehuwd (1) 1655 te Leegkerk.
Echtgenote is Sijbreg ALBERTS.
Geboren circa 1635 te Leegkerk.
Overleden.
Dochter van Albert PIETERS en Grietje N.
Gehuwd (2) 1669.
Echtgenote is Kunnejen HARKEMA.
Overleden circa 1681.
Popke van BOLHUIS

Popke van BOLHUIS

3.  Popke Abels van BOLHUIS.
Gedoopt op dinsdag 1 juli 1631 te Middelbert. Bij de doopregistratie wordt de naam van de moeder niet genoemd en heet de vader Abel Popkes.
Overleden 1652.
Harmen van BOLHUIS

Harmen van BOLHUIS

4.  Harmen Abels van BOLHUIS, landbouwer, (diaken in 1677 en 1678, later ouderling).
Gedoopt op woensdag 1 juli 1637 te Middelbert. In het doopboek staat de naam van de moeder niet vermeld, de vader wordt vermeld als Abel Popkes.
Overleden 1693.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op donderdag 20 maart 1664 te Middelbert.
Echtgenote is
Marrytien BENES

Marrytien BENES

Marrytien BENES (Martje of Marretien Benens of Beens).
Geboren circa 1635 te Enumatil.
Overleden circa 1675.
Dochter van Bene N en Jantien N.
Zij is weduwe van Hindrick ALLERTS.
5.  Pieter Abels van BOLHUIS.
Geboren circa 1640 te Middelbert.
Overleden na 1668.
Ondertrouwd op donderdag 18 maart 1666 te Hoogkerk, gehuwd op maandag 12 april 1666.
Echtgenote is Maria ABBRINGE.
Lubbert van BOLHUIS

Lubbert van BOLHUIS

6.  Lubbert Abels van BOLHUIS.
Gedoopt op zondag 24 februari 1641 te Groningen. De doop vond plaats in de Martinikerk in Groningen. De naam van de vader staat in het doopboek als Abel Popkes, de moeder wordt vermeld met de naam Geesjen. Vermeld is dat ze van Middelbert zijn.
Overleden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op donderdag 1 december 1667.
Echtgenote is Aeltjen AIJKES (Aeltien Aijlkes).
7.  Laurens Abels van BOLHUIS, landbouwer, ouderling en gezworene.
Geboren circa 1645 te Middelbert.
Overleden op maandag 15 februari 1694.
In het rekestboek van Groningen zijn verschillende verzoeken van Laurens Abels terug te vinden om vermindering van huur. Zo verzoeken in 1675 Lubbert Abels. Louwrents Abels. Ieyen. wed. Isebrant Eppens en de kinderen van Abel Popkes, predicanten meijers van landerijen tot Middelbert gelegen vermindering van huire. Toegestaan wordt een remis over 1674 van een derde part, niets over 1675 (zal ook niet meer aangevraagd mogen worden) en mits de rest promptelijck betaald zal worden. In 1695 worden Popke Abels als voormond, Sasse Sasses als sibbe en Popke Hindriks Veendijk onder submissie van 't gerichte als vreemde voogd aangezworen over Laurens Abels kind bij Eiske Sasses verwekt. Popke Abels wordt gemachtigd met Eiske "tot afcoop en scheidinge te treden". De boedelbeschrijving van wijlen Laurens Abels en Eijske Sasses (die ook tekent) bevat zeer veel inventaris, zilverwerk enz. Vaste goederen: een binnenhuys en schuyre met boomen en plantagien met schutten en wringen. staande tot Middelbert op de Pasterreije grondt van Groningen. met 87 grasen landts onder beklemt, nog 7 grasen eijgen lant tot Middelbert gelegen. noch 3 jucken eijen land tot Houwersijl. Verder: 28 olde koeijen, 4 yonge koeijen, 6 enter versen. 2 enter bollen, 1 ossin, 1 enter qween, 1 twenter bol, 10 kalver, 3 olde en 3 yonge perden, 3 olde swinnen, 1 yonk swin, 30 eynden. Gehuwd op donderdag 28 juni 1674.
Echtgenote is Eijske SASSES.
Zij is een nicht van haar man.
8.  Hille Abels van BOLHUIS.
Geboren 1650 te Middelbert.
Overleden 1691.
Gehuwd op maandag 11 november 1675 te Middelbert.
Echtgenoot is Thije SIJMENS.
Geboren te Ezinge.
Dit echtpaar volgt de erven van Abel Popkes op als beklemde meijers. Op 22.11.1694 verzoekt Popke Abels als voormond over Thijs Sijmens olderloze kinderen, om des pupullen behuysinge met een beclemminge de kerck van Middelbert toegehorigh, aan een of andere meijer te mogen verkopen. Dit wordt toegestaan (rekestboek).
Popke van BOLHUIS

Popke van BOLHUIS

9.  Popke Abels van BOLHUIS.
Geboren te Middelbert, gedoopt op dinsdag 10 september 1652 te Groningen. Hij werd gedoopt in de A-kerk. De moeder wordt Geesjen Abels genoemd, waarschijnlijk is hier niet het patroniem bedoeld, maar wordt verwezen naar de naam van de echtgenoot. Het echtpaar woont in Middelbert.
Overleden voor 1654.
Popke van BOLHUIS

Popke van BOLHUIS

10.  Popke Abels van BOLHUIS, gezworene te Essen, Haren.
Gedoopt op donderdag 3 september 1654 te Middelbert. De naam van de moeder is niet vermeld.
Overleden.
Gehuwd.
In 1677 zijn Poke Abels en Marregjen lidmaten van de kerk te Haren, zij is aldaar aangenomen in 1667.
Echtgenote is Marregien N.
11.  Claesjen Abels van BOLHUIS.
Geboren te Middelbert.
Gehuwd.
Echtgenoot is Eppo ISEBRANTS.
In 1643 wordt een Eppe Isebrants ged. als zoon van Isebrant Tonnis. Een Isebrant Tonnis komt echter verder niet voor, wel een Isebrant Eppes met als kinderen: Jan (1636), Thomas (1638) en Marrytien (1640). Hij hertrouwt te Middelbert op 14.1.1644 met Jeye Alberts, toe Noordyck. Verdere kinderen: Thomas, ged. 7.10.1655, Aachte, ged. 7.9.1656, Claesjen, ged. 9.1.1659, Ida, ged. 8.3.1661 en Albert (doop niet gevonden, hij moet de oudste zijn). Laatstgenoemde tr. (1) 5.12.1670 Bauwetien Jansen (toegevoegd: lidmaat 1675, vertrokken); tr. (2) 13.6.1680 Trijntien Eppes; tr. (3) 24.6.1683 Roelefien Peters. In geen van deze gevallen vermeldt het DTB van Middelbert de naam van de moeder. Ongetwijfeld is Isebrant Eppes eerst met een andere vrouw gehuwd geweest, zij waren dan al of niet de ouders van Eppe Isebrants, die een zoon van Isebrant Tonnis heette. Na het huwelijk met Jeye Alberts in 1644 woonde dit echtpaar misschien tijdelijk elders, want tussen 1644 en 1655 moeten wel meer kinderen geboren zijn. Jeye Abels wordt genoemd bij Laurens Abels. Eppe Isebrants. waarschijnlijk de in 1643 gedoopte, tr. (1) 15.12.1661 Marretien Peters, tr. (2) 2.5.1669 Claesje Abels en tr. (3) 4.5.1679 Lysebet Sywerts, van Suitwolde. Hij was lidmaat in 1665, diaken 1679 en 1682. Uit zijn eerste huwelijk had hij een dr. Martjen, ged. 2.11.1662, uit zijn tweede had hij twee kinderen: Annetjen, ged. 16.7.1671 en Abel Popkes. ged. 15.10.1672. Alle data te Middelbert. Opgemerkt kan worden dat Eppe de eerste maal wel erg jong gehuwd is. (uit Gens Nostra 1983).

Zoon van Isebrant TONNIS.

4482. Bene N.
Gehuwd.
Echtgenote is
 
4483. Jantien N.
Uit dit huwelijk:
Marrytien BENES

Marrytien BENES

1.  Marrytien BENES (Martje of Marretien Benens of Beens).
Geboren circa 1635 te Enumatil.
Overleden circa 1675.
Gehuwd (1) op donderdag 30 december 1655 te Middelbert.
Echtgenoot is
Hindrick ALLERTS

Hindrick ALLERTS

Hindrick ALLERTS.
Overleden voor 1664.
Gehuwd (2) op donderdag 20 maart 1664 te Middelbert.
Echtgenoot is
Harmen van BOLHUIS

Harmen van BOLHUIS

Harmen Abels van BOLHUIS, 26 jaar oud, landbouwer, (diaken in 1677 en 1678, later ouderling).
Gedoopt op woensdag 1 juli 1637 te Middelbert. In het doopboek staat de naam van de moeder niet vermeld, de vader wordt vermeld als Abel Popkes.
Overleden 1693.
Zoon van Abel Popkes van BOLHUIS, landbouwer, gezworene, en Geessien JANS (Geessien Abels).

4752. Luijtien STRATING (Egging).
Geboren circa 1600.
Overleden.
Kinderen:
1.  Willem STRATING, ette van Zuiderveld.
Geboren 1615/1620.
Overleden te Noordbarge, begraven op woensdag 26 april 1684 te Emmen.
2.  Hendrik STRATING.
Geboren circa 1630.
Begraven op zaterdag 14 oktober 1690 te Emmen.
Gehuwd.
Echtgenote is Margjen N (Marrigje).

4756. Reiner TAMMING.
Geboren voor 1605.
Overleden voor 1648.
Kinderen:
1.  Harmtien TAMMING.
Geboren voor 1624.
Overleden.
Gehuwd voor de kerk 1642 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Hendrik Willems HEMSING.
Geboren voor 1624.
Overleden.
Zoon van Willem HEMSING.
2.  Jantien Reiners TAMMING.
Geboren voor 1624.
Overleden.
Gehuwd voor de kerk 1642 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Jan Willems HEMSING.
Geboren voor 1624.
Overleden.
Zoon van Willem HEMSING.
3.  Frerick Reijners TAMMING (Tamminge).
Geboren voor 1635.
Overleden 1677 te Zuidlaren.
Gehuwd voor de kerk op donderdag 8 november 1646 te Zuidlaren.
Echtgenote is Jeijgjen Roelofs HEUTINGS (Jeygjen Roeloffs Heuting).
Geboren voor 1624.
Overleden.
Dochter van Rolof HEUTINCK (Heutings) en Lummechien N.
4.  Otto TAMMING.
Overleden op woensdag 20 januari 1683 te Zuidlaren. Overlijdensplaats onzeker.
Gehuwd voor de kerk op donderdag 8 november 1646 te Zuidlaren.
Echtgenote is Ellechien Rolofs HEUTINGS.
Dochter van Rolof HEUTINCK (Heutings) en Lummechien N.

4758. Rolof HEUTINCK (Heutings).
Geboren voor 1606.
Overleden.
Gehuwd.
Echtgenote is
 
4759. Lummechien N.
Geboren voor 1606.
Overleden.
Uit dit huwelijk:
1.  Jeijgjen Roelofs HEUTINGS (Jeygjen Roeloffs Heuting).
Geboren voor 1624.
Overleden.
Gehuwd voor de kerk op donderdag 8 november 1646 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Frerick Reijners TAMMING (Tamminge).
Geboren voor 1635.
Overleden 1677 te Zuidlaren.
Zoon van Reiner TAMMING.
2.  Ellechien Rolofs HEUTINGS.
Gehuwd voor de kerk op donderdag 8 november 1646 te Zuidlaren.
Echtgenoot is Otto TAMMING.
Overleden op woensdag 20 januari 1683 te Zuidlaren. Overlijdensplaats onzeker.
Zoon van Reiner TAMMING.

5108 Geert Luytien STEENBERGEN.
Geboren circa 1583 te Zuidwolde.
Overleden na 1657 te Zuidwolde.
Geert en Frerick Steenbergen worden in 1612 genoemd in een overzicht van ingezaaide landen O(ude) S(taten) A(rchief) 621. Geert heeft 23 mudde bezaaid en Frerick 13. Ze worden ook genoemd in de grondschatting van 1630 OSA 841 en de grondschattingen van 1642-1654 OSA 845.
In 1616 is er een verkoop door de bewoners van Steenbergen en ten Heuvel van venen aan Jan van Buuijren en Hendrik Wijtgens (familie archief Steenbergen, Drents Archief Assen, toegangsnr. 0597).
Op 20 december 1625 vindt de verkoop plaats van de 5000 morgen veen aan Roelof van Echten tot Echten door de gesamelijke eigenaren van van Steenbergen en Ten Arlo op Zuidwolde.
Verdere vermeldingen zijn er op 14-12-1616, in 1629, op 3-6-1630, 27-02-1635, 1-5-1639, in 1641, op 24-04-1651, 8-9-1655, 4-12-1655 en 23-5-1657.

Zoon van Luiten Geerts STEENBERGEN.
Kind:
1.  Luichjen Geerts STEENBERGEN (Luijtien).
Geboren circa 1632 te Zuidwolde.
Overleden voor 1680 te Zuidwolde.
Maart 1665: akte verdeling van het veen tussen de eigenaren van Steenbergen en Ten Arloo en de aanleg nieuwe schipsloot (arch. fam. Steenbergen inv. nr. 0597/144.
Het haardstedenregister van 1672 Vermeldt hem op 28-5-1667 (keurnoot), 15-6-1671 (keurnoot), in juni 1674 (verzoek om Drost Bernsau in functie te herstellen), en op 13-6-1675 (keurnoot).
Etstoel 8-6-1669 (Etstoel 21/148) met Jannes Jansen te Leggeloo panding tegen Johan Luggers te Meppel.
Luichjen is twee keer getrouwd geweest. Bij de erfscheiding in 1682 krijgt Albert 1/3 van de landerijen en Hillichijn (en haar kinderen) 2/3 deel. Dit 1/3 deel is als volgt opgebouwd: van het halve deel van zijn overleden moeder de helft (omdat er uit dit huwelijk 2 kinderen zijn) + 1/14 van het mandelige (van zijn vader) samen 0.25 + 0.0714 = 0.3214 afgerond: 1/3 (Dr. arch. Steenbergen 0597/6 23 aug. 1682). Luichjen is weduwnaar van Alberts? (ovl. vóór 1660), zijn eerste huwelijk was in 1653, zijn eerste vrouw was toen ongeveer 21 jaar oud.

Gehuwd voor 1668.
Echtgenote is Hilleghijn Alberts SANTINGE.
Geboren circa 1660 te Zuidwolde.
Overleden na 1694.
Als mombers over haar minderjarige kinderen worden benoemd in 1682: Willem Willems Steenbergen, Jan Alberts Santinge (haar broer), Koop Roelofs Steenbergen en Albert Jans Drocht.
Dochter van Albert Jans SANTINGE en Marrechijn N.
Zij hertrouwt met Teele Jans den OOSTERHUIS.

5110. Albert Jans SANTINGE.
Geboren circa 1605.
Overleden.
Gehuwd.
Echtgenote is
 
5111. Marrechijn N.
Geboren circa 1610.
Overleden.
Uit dit huwelijk:
1.  Hilleghijn Alberts SANTINGE.
Geboren circa 1660 te Zuidwolde.
Overleden na 1694.
Als mombers over haar minderjarige kinderen worden benoemd in 1682: Willem Willems Steenbergen, Jan Alberts Santinge (haar broer), Koop Roelofs Steenbergen en Albert Jans Drocht.
Gehuwd (1) voor 1668.
Echtgenoot is Luichjen Geerts STEENBERGEN (Luijtien).
Geboren circa 1632 te Zuidwolde.
Overleden voor 1680 te Zuidwolde.
Maart 1665: akte verdeling van het veen tussen de eigenaren van Steenbergen en Ten Arloo en de aanleg nieuwe schipsloot (arch. fam. Steenbergen inv. nr. 0597/144.
Het haardstedenregister van 1672 Vermeldt hem op 28-5-1667 (keurnoot), 15-6-1671 (keurnoot), in juni 1674 (verzoek om Drost Bernsau in functie te herstellen), en op 13-6-1675 (keurnoot).
Etstoel 8-6-1669 (Etstoel 21/148) met Jannes Jansen te Leggeloo panding tegen Johan Luggers te Meppel.
Luichjen is twee keer getrouwd geweest. Bij de erfscheiding in 1682 krijgt Albert 1/3 van de landerijen en Hillichijn (en haar kinderen) 2/3 deel. Dit 1/3 deel is als volgt opgebouwd: van het halve deel van zijn overleden moeder de helft (omdat er uit dit huwelijk 2 kinderen zijn) + 1/14 van het mandelige (van zijn vader) samen 0.25 + 0.0714 = 0.3214 afgerond: 1/3 (Dr. arch. Steenbergen 0597/6 23 aug. 1682). Luichjen is weduwnaar van Alberts? (ovl. vóór 1660), zijn eerste huwelijk was in 1653, zijn eerste vrouw was toen ongeveer 21 jaar oud.

Zoon van Geert Luytien STEENBERGEN.
Gehuwd (2) circa 1680.
Echtgenoot is Teele Jans den OOSTERHUIS.

5120 Jan Eghberts WEEVER, 2-paards boer te Vledder in 1672.
Zoon van Eghbert WEEVER, land- en huizenbezitter te Vledder 1642-1645.
Kind:
Eghbert WEEVER

Eghbert WEEVER

1.  Eghbert Jans WEEVER, keuter te Vledder.
Gehuwd voor de kerk op donderdag 1 februari 1680 te Vledder (ned.ger.). De huwelijksdatum is onvolledig, de dag is niet vermeld, er is gekozen voor 1 februari.
Echtgenote is
Geesien KARSTEN

Geesien KARSTEN

Geesien KARSTEN.

5124. Arent JACOBS.
Hij laat een kind dopen op 20-04-1660 in Steenwijkerwold en is mogelijk de vader van Peter Arens.
Kind:
1.  Peter ARENS (Pieter Arents).
Gehuwd op donderdag 16 juni 1689 te Steenwijkerwold.
Gehuwd voor de kerk op donderdag 16 juni 1689 te Steenwijkerwold (ned.ger.).
Echtgenote is Trientien GEERTS.

5540 Johan (Jan) ALBERTS.
Geboren circa 1608 te Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer.
Overleden.
Zoon van Albert BERENDS en Anna N.
Gehuwd voor de kerk 1633 te Kropswolde.
Echtgenote is
 
5541. Gretijen HERKES.
Geboren circa 1608 te Zuidbroek.
Overleden.
Uit dit huwelijk:
1.  Luichje JANSEN.
Gedoopt december 1644 te Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer.
Overleden.
Gehuwd voor de kerk op donderdag 24 februari 1667 te Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer.
Echtgenote is Aaltien HOVING.
Geboren circa 1640.
Overleden.
Dochter van Cornelis HOVING, landbouwer te Amerveen van 1630 tot 1654.
Zij is weduwe van Hendrik JANSEN.

5542 Cornelis HOVING, landbouwer te Amerveen van 1630 tot 1654.
Geboren circa 1595.
Overleden.
Zoon van Egbert HOVING, landbouwer Aduarderhof (595-1597).
Kind:
1.  Aaltien HOVING.
Geboren circa 1640.
Overleden.
Gehuwd voor de kerk (1) op dinsdag 24 februari 1665 te Kropswolde.
Echtgenoot is Hendrik JANSEN.
Geboren circa 1642 te Wolfsbarge.
Overleden voor 1667 te Kropswolde.
Gehuwd voor de kerk (2) op donderdag 24 februari 1667 te Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer.
Echtgenoot is Luichje JANSEN.
Gedoopt december 1644 te Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer.
Overleden.
Zoon van Johan (Jan) ALBERTS en Gretijen HERKES.

5544. Thomas JACOBS.
Kind:
Johan THOMAS

Johan THOMAS

1.  Johan THOMAS (Johan Koninck).
Gedoopt op donderdag 5 februari 1632 te Kropswolde.
Overleden op donderdag 19 februari 1671 te Kropswolde op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op donderdag 24 juli 1653 te Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer.
Echtgenote is
Jantijen SIMONS

Jantijen SIMONS

Jantijen SIMONS.
Geboren circa 1636.
Overleden op dinsdag 16 november 1660 te Kropswolde.
Zij is weduwe van Roeloff EGBERTS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 28-jarige leeftijd op donderdag 6 januari 1661 te Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer.
Echtgenote is
Merrichjen SICKENS

Merrichjen SICKENS

Merrichjen SICKENS, 24 jaar oud.
Gedoopt op donderdag 7 februari 1636 te Kropswolde.
Overleden.
Dochter van Sicke ROELOFS (Sicke Roelves) en Ewesse GERTS.


Eerste blad    Vorig blad    Blad 40 van 45 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail