het adres van deze website: http://hzomer.antenna.nl

OPROEP: Dankzij mijn website heb ik veel leuke e-mailcontacten gehad met verre familieleden.
Ik probeer af en toe die contacten voort te zetten, maar helaas blijken de e-mailadressen vaak verouderd.
Voor hen die dat willen: herstel het contact via onderstaand e-mailadres.

Welkom op de website van
Henk Zomer
Holterweg 16, 7475 AW MARKELO, Nederland

emailadres:


Deze internetpagina's heb ik vooral gemaakt voor drie van mijn hobby's, 
Genealogie,  Fotografie en Telefonie en
mijn werk op het terrein van de Ontwikkelings Samenwerking

Wat de genealogie betreft hoop ik dat deze website mij in contact brengt met personen waarmee mijn (klein)kinderen genetische relaties hebben om zodoende gegevens uit te wisselen waarmee mijn familiearchief verrijkt kan worden. Zie het menu Genealogie.
En wat mijn foto's betreft, ik vind het leuk om ze te exposeren. Op deze website staan verkleinde versies. Ik ben bereid de foto's te exposeren en copyright te verkopen. Zie het menu Fotografie e
n Telefonie.

  
 I made this website for my hobbies,
Genealogy, Photography and telephony and
my former jobs in Development Cooperation.


As to Genealogy I hope to get in contact with people having the same genealogical interest as I have in order to expand my family files with stories and data. See the menu Genealogy.
For my Photos this website is just a show, perhaps one may be interested in an exposition or in buying copyright. The quality of the pictures is reduced in order to prevent large files. See menu Photography and
Telephones.


Verwijzingen naar andere websites die verband houden met voormalig werk en hobbies
De websites openen in een nieuw venster

  
Ontwikkelingssamenwerking / Development Cooperation:

Geschiedenis van SOH (St. Oecumenische Hulp) en aanverwante organisaties (ICCO en DOG).
                                     (ik was van 1978 tot 1989 werkzaam bij ICCO en van 1989 tot 2000 directeur van SOH)
YMCA-Nederland (ik was voorzitter van 2000 tot 2004)
Kerk in Aktie (was van 1995 tot 2000 onderdeel van Stichting Oecumenische Hulp (SOH) toen ik daarvan directeur was, nu opgenomen in de Protestantse Kerk, deel van SOH en DOG fuseerden met ICCO.
ICCO (Ontwikkelingssamenwerking) (ik heb daar 11 jaar gewerkt, SOH fuseerde met ICCO in 2000 en in 2021 fuseerde ICCO met CORDAID)
Nationale Acties (Samenwerkende Hulp Organisdaties) (ik was van 1990 tot 2000 diverse malen voorzitter)
Voor United Civilians for Peace was ik waarnemer van 10-10-2001 tot 10-1-2002 in Israël / Palestina, zie Dagboek Palestina 2001

   Diversen:
1964-Philips Kleurencamera
(PDF-document, 1964-plumbicon-revolutie)
Geschiedenis van SOH (St. Oecumenische Hulp)
en aanverwante organisaties (ICCO en DOG).
PKN; de protestantse Kerk in Nederland
(ik was lid van de synode (2008-2012) en visitator in regio Overijssel en Flevoland)
Martinus kerk Markelo
(Tineke zit in ZWO-groep, ik was diaken)
Museum Eungs Schöppe
(ik was lid van het bestuur sinds 2004 en voorzitter van 2005 tot 2015)
Heemkunde Markelo (vrijwillig medewerker) -
oude canon
De Hofmarken (beeldbank Hof van Twente) (ik was lid van bestuur)
Erve Meendrikboer (onze overburen)
Vrouwen van Nu Markelo (Tineke was secretaris van het bestuur)
Antenna Gebruikers Index en Antenna Openings Index (host van deze website)

Henk Zomer, mijn CV

het wapen van de familie Zomer

Tineke Zomer-Acda


 

Onderstaande  tentoonstelling is voorbij, maar hier is nog wat daarvan te zien
Klik op de poster


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

test